dimarts, 15 de juny del 2010

LA XARXA D’OBSERVADORS METEOROLÒGICS (XOM) DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA ARRIBA A MONT_ROIG DEL CAMP

Per Jordi Toda (Servei Meteorològic de Catalunya).

El 24 de gener de 2009 es va fer la presentació pública de la Xarxa d’Observadors Meteorològics, del Servei Meteorològic de Catalunya. Mitjançant aquesta xarxa, el Servei Meteorològic de Catalunya pretén disposar d’informació puntual i sistemàtica de les diverses variables i fenòmens meteorològics arreu del país, informació recollida in situ per persones que col•laboren de forma altruista en aquest projecte.

Tota aquesta informació, comunicada i elaborada per les persones que col•laboren en la XOM, és pública i consultable per tothom a la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya (www.meteo.cat). En la mateixa pàgina principal apareixen dos mapes, un que posa “Vigilància” i l’altre sota la denominació d’Observadors i que són reflex de les dues modalitats que s’estableixen en la XOM:

La de vigilància meteorològica
La tasca en aquesta modalitat consisteix en la comunicació en temps real de situacions meteorològiques de risc (nevades, tempestes, vents molt forts, tornados, etc.). Aquesta comunicació es fa mitjançant una pàgina web a la qual tenen accés els col•laboradors o a través d’un telèfon mòbil amb una aplicació específica incorporada. Actualment hi ha aproximadament 120 vigilants arreu del país.

La d'observació meteorològica
Creada amb la finalitat de disposar de dades de diverses variables de forma diària i sistemàtica i com a eina imprescindible per a la caracterització climàtica i el coneixement de la situació meteorològica, en un moment donat, del major nombre possible d'indrets del país.

A les dades instrumentals cal afegir les d’observació visual de fenòmens atmosfèrics per a la identificació dels quals cal la intervenció i la presència de persones que no poden ser substituïdes per aparells electrònics.

Les mesures i les observacions no instrumentals es realitzen, com a mínim, un cop al dia, a primera hora del matí, generalment a les 7 hores solars. La informació d’aquestes observacions, cal insistir com tota la introduïda pels observadors, també és disponible i consultable en la seva totalitat per qualsevol persona a la pàgina web anteriorment indicada.

En l’actualitat hi ha més de 100 observadors operatius diàriament.

Des del 25 de març de 2010, Mont-roig del Camp i a través del Centre d’Estudis Mont-rogencs disposa d’un d’aquests punts observació. Cada dia, a les 7 (T.U.) es prenen dades de la temperatura de l’aire en el moment de fer la mesura, de la màxima, de la mínima així com la precipitació acumulada durant el dia pluviomètric anterior, o sigui de les 7:00 del dia anterior a les 7:00 T.U. del dia actual.

Val a dir que les dades recollides tenen caràcter oficial a tots el efectes. És a dir, tan poden ser utilitzades fer-ne difusió, per ser subjecte d’estudi o fins i tot presentar-se com a prova en un judici. 

Article de Jordi Toda.
Fotografies de Ferran Rom.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada